מידע בנושא תמ"ל לשימוש הצוות המקצועי בטיפות חלב

תאריך:
מאת: משרד הבריאות
logo_ministryofhealth150x150

מטרת דף זה הינה לספק מידע לצוות הרפואי בטיפות החלב על סוגי התמ"ל השונים, להזנת תינוקות בריאים.
נסקרים כאן סוגי התמ"לים הקיימים בשוק הישראלי )נכון לתאריך כתיבתו(, על המאפיינים העיקריים שלהם והתוויות מיוחדות. להמשך קריאה