לתכניות גושן 2017-2018

תאריך: 18/10/2017 - 20/06/2018

צוות עמותת גושן שמח להזמינכם לקחת חלק בתכנית החינוכית המגוונת שלנו לשנת 2017-2018 .
לחצו על כל אחד מהקורסים בקובץ מצ"ב לקבלת פרטים נוספים ולהרשמה.