hava-gadsi בריאות הנפש בילדים- מקומו של רופא הילדים בקהילה

מרצה: ד"ר חוה גדסי
מנהלת יחידה התנהגותית התפתחותית ב"הדסה עין כרם"

למצגת PDF לחצ/י כאן