yaakov0915 העברת שירותי בריאות הנפש לידי קופות החולים: המשמעות לרופא הילדים בקהילה

מרצה: ד"ר יעקב פולקביץ'
יושב ראש האיגוד הפסיכאטריה של הילד והמתבגר

למצגת PDF לחצ/י כאן