hadar-yardeni מעונות יום שיקומיים – בין חזון למציאות

מרצה: ד"ר הדר ירדני
מנהלת המחלקה הארצית להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות

למצגת PDF לחצ/י כאן