itaiBerger ADHD הטיפול התרופתי: אפשרויות וקשיים

מרצה: ד"ר איתי ברגר
מנהל המרכז הנוירוקוגניטיבי, אגף ילדים, מרכז רפואי "הדסה"

למצגת PDF לחצ/י כאן