המתת חסד והשתנות האתוס הרפואי המתת חסד והשתנות האתוס הרפואי

מרצה: פרופ' שמעון גליק
פרופסור אמריטוס בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב