חוזר מינהל הרפואה: תיקון חוק זכויות החולה: קבלת הסכמה לטיפול בקטין שהורהו הואשם בעבירת מין או אלימות נגדו

חוזר מס' : 9/2017

להמשך קריאה