קול קורא להגשת מועמדות למלגות מחקר לשנת 2017

פוטנציאל המחקר ברפואה הראשונית קהילתית הוא עצום אך לצערנו לא תמיד בא לידי מימוש. חיפ"א רואה בעידוד וסיוע מחקר מעוגן ומבוסס קהילה משימה עליונה ולשם כך הקימה קרן אשר תעניק גם השנה מלגות מחקר. המלגות תוענקנה להצעות שיקבלו את ההערכות הגבוהות ביותר על פי קריטריונים מקצועיים ומדעיים.

המענקים יחולקו תוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה והוראות החוק ומבלי משוא פנים כאשר ההטיה היחידה היא שתינתן העדפה למחקרים המתבצעים בקהילה על טהרת רופאי קהילה.

לקול קורא המלא

להסכם מענק מלגת חיפ"א למחקר – 2017

מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג כ"ח אלול, 19.09.2017 בשעה 12:00 בצהריים