ירחון החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) גיליון 2018-2

11 טיפול בקנאביס רפואי באפילפסיה ומחלות אחרות בילדים פרופ' דן מירון, ד"ר סטיבן ריינגולד ENGLISH VERSION קנאביס רפואי מהווה נושא בו מתמקדים מחקרים רבים כטיפול חדש במחלות שונות. בהיותו מפורסם בזכות האפקטים הפסיכואקטיביים שלו, צמח המריחואנה ידוע לשמצה בזכות השימוש הבלתי חוקי בו, ההתמכרות אליו וביכולתו לשנות את הסטטוס המנטלי של המשתמשים בו. סוגים של צמחים, שבכולם נמצאים 3- עם זאת, יש לציין שהמונח קאנאביס מתייחס ל עשרות סוגים של קאנאבינואידים וחומרים ביואקטיביים, השונים באפקט הפסיכואקטיבי הוא החומר המוכר ביותר שגורם THC (delta-9-tetrahydroncannabinol) . שלהם בעת שאיפתו. HIGH– לאפקטים הפסיכואקטיביים במריחואנה, אשר גורמים לתחושת ה ) הוא נמוך CBD( האפקט הפסיכואקטיבי של חומרים אחרים בצמח כמו קאנאבינואידים מחד, והוא בעל אפקטים תראפויטיים חיוביים מאידך. TCH- באופן ניכר מזה של ה וחב' מדווחים על היעילות של טיפול בקאנבינואידים Devinsky ,1 במחקר הנוכחי , שהיא מחלה גנטית Dravet Syndrome- באפילפסיה שעמידה לטיפול תרופתי, בלוקים ב נדירה המתבטאת באנצפלופתיה אפילפטית. מחקרים מעוטי משתתפים בעבר על השפעת הקאנבינואידים על ילדים אלו הראו תוצאות מעורבות. מרכזים והיה פרוספקטיבי, אקראי, כפול סמיות מבוקר עם פלסבו 30- המחקר התנהל ב שבועות. תוצאות המחקר הראו יעילות מסוימת 14 ילדים. משך הטיפול היה 120 ונכללו בו 14.9- בהשוואה לירידה מ 5.9– ל 12.4- . תדירות הפרכוסים בשבוע ירדה מ CBD- של ה -5.9 - עד 41.1 : להבדל בירידת התדירות 95% בקבוצת הפלסבו (רווח בר סמך של 14.1– ל לפחות במספר אירועי 50% ) בתום תקופת הטיפול. בנוסף נמצאה הפחתה של P=0.01, ). לא נמצאה P=0.08( מהמטופלים בפלסבו 27%– מהילדים בהשוואה ל 43%- הפרכוס ב .Non-convulsive seizures השפעה על אף כי תוצאות המחקר אינן חד משמעיות, נראה שהוא הראה שיש בסיס הגיוני לנסות טיפול במקרים שבהם אין תגובה מספקת לטפול אנטי אפילפטי מקובל. מעבר לכך, מחקר זה הראה שהפעילות הביואקטיבית של הקנביס נושאת תקווה לטיפול במחלה עצמה. נמצאה יעילות 4 2015- ב Pediatrics– ב Wong and Wilens בסקירה שנכתבה על ידי ותועלת מהשימוש בקנאביס עבור מטופלים הסובלים מבחילות והקאות הנגרמות על ידי כמותרפיה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=