ירחון החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) גיליון 2018-2

17 טיפול אימונותרפי ספציפי לאלרגן מפחית את היקף הטיפול התרופתי כנגד אסתמה )Pediatrics( בילדים ) מפחית שימוש Subcutaneous Immunotherapy  או SCIT( טיפול אימונותרפי תת-עורי ארוך-טווח בתרופות לטיפול באסתמה בילדים עם אסתמה אלרגית, כך עולה מתוצאות .Pediatrics סקירה שיטתית חדשה, שפורסמו במהלך חודש מרץ בכתב העת החוקרים סיכמו את העדויות הנוכחיות אודות היעילות והבטיחות של אימונותרפיה תת- )Sublingual Immunotherapy או SLIT( ) או אימונותרפיה תת-לשונית SCIT( עורית בילדים עם אסתמה אלרגית. PubMed, Embase, Cochrane Central  לצורך הסקירה ערכו החוקרים חיפוש במאגרי FDA Adverse Event- ו Register of Controlled Trials, ClinicalTrials.gov .2013 . הם בחנו מחדש את המחקרים מסקירה שערכו בשנת Reporting System שנים, בהם החוקרים דיווחו על תוצאים 18 הסקירה כללה מחקרים עם ילדים עד גיל מוגדרים מראש וכללו קבוצת התערבות באימונותרפיה תת-לשונית או תת-עורית. רק מחקרים אקראיים ומבוקרים נכללו בהערכת היעילות, בעוד שבהערכת הבטיחות נכללו מחקרים מבוקרים-אקראיים ומחקרים שאינם מבוקרים-אקראיים. .)SLIT מחקרים להערכת SCIT,11 מחקרים להערכת 17( מחקרים 40 הסקירה כללה מהתוצאות עולות עדויות בעוצמה בינונית-חזקה לפיהן אימונותרפיה תת-עורית מפחיתה שימוש ארוך-טווח בתרופות לטיפול באסתמה. עוד זיהו החוקרים עדויות בדרגה נמוכה FEV1  הוביל לשיפור באיכות החיים על-רקע אסתמה ולשיפור במדדי SCIT  לפיהן .)Forced Expiratory Volume in 1 second( החוקרים מדווחים על עדויות בדרגה נמוכה לפיהן טיפול אימונותרפי תת-לשוני הוביל . לא היו עדויות מספקות בכדי לקבוע את FEV1  לשיפור בשימוש בתרופות ובמדדי ההשפעה על תסמיני אסתמה וניצול שירותי בריאות. החוקרים מציינים כי אחת המגבלות של המחקר נובעת מכך שהם לא זיהו מחקרים להערכת תסמיני אסתמה על-בסיס שאלון תקף וכן תועדה הטרוגניות משמעותית בין המחקרים. לסיכום, בילדים עם אסתמה אלרגית, טיפול אימונותרפי תת-עורי מפחית שימוש ארוך- טווח בתרופות לטיפול באסתמה. תגובות אלרגיות מקומיות וסיסטמיות הן נפוצות, אך אנאפילקסיס הינה מאורע נדיר מאוד. Pediatrics 2018 לידיעה במדסקייפ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=