ירחון החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) גיליון 2018-2

7 SABA- בשתי הקבוצות שטופלו בסטרואידים בהשאפה בהשוואה לקבוצה שטופלה רק ב בקבוצה שקיבלה טיפול קבוע 0.09% : השיעור השנתי של ההתלקחויות החמורות היה נמוך בקבוצה 0.20%- לפי הצורך, בהשוואה ל LABA + , בקבוצה שקיבלה בודזונייד 0.07%- ו שטופלה בטרבולין לפי צורך. משך הזמן שבו הושגה שליטה טובה של הטיפול המונע (מספר השבועות ללא התקפים) ) בקבוצה של הילדים שההתלקחויות 31.1% - בהשוואה ל 34.4%( במחלה היה גבוה יותר בהשוואה לילדים שההתלקחויות שלהם טופלו LABA + שלהם טופלו לפי צורך בבודזונייד בטרבולין לפי צורך, אך בשליטה פחותה ביחס לקבוצה שקיבלה טיפול מניעתי קבוע .)44.4%- ו 34.4%( בבודזונייד, שבה הושג שיעור השליטה הכללי במחלה היעיל ביותר לאפקט של השליטה בתסמינים בין ההתלקחויות P- במחקר לא צוינו מה היו ערכי ה ולמידת העדיפות לטיפול מונע קבוע במטופלים שסובלים מאסתמה קבועה בהשוואה בודזונייד, ולכן לא ברור אם האפקט היה עדיף + לטיפול לפי צורך בלבד בפורמטרול באופן מובהק סטטיסטי. ילדים עם אסתמה קלה קבועה, נעשתה השוואה בין טיפול 4176 במחקר השני, בו נכללו בעת התלקחות, לקבוצה Terbutaline prn- אליו הוסף טיפול ב Budesonide bid- קבוע ב בעת Budesonide-fomoterol prn- שטופלה בפלצבו פעמיים ביום כטיפול מונע וב התלקחות. התוצאות הצביעו על כך שבקבוצה אשר קיבלה טיפול לפי הצורך בלבד, שיעור ההתלקחויות החמורות לא היה גבוה יותר בהשוואה לקבוצה שקיבלה טיפול מניעתי. למעשה, באופן מפתיע ובדומה למחקר הקודם, שיעור ההתלקחויות היה נמוך יותר באופן ) וזאת למרות שבקבוצה בה נתנו טיפול לפי צורך 0.12%- ו 0.11%( לא מובהק סטטסיטי בלבד, צרכו המשתתפים פחות מרבע מכמות הסטרואידים אותה צרכו המשתתפים בקבוצה שקיבלה טיפול מניעתי. מבחינת שליטה על תסמינים קלים בין ההתלקחויות, נמצא כי בקבוצה בה ניתן טיפול קבוע, הושגה כצפוי שליטה טובה יותר על תסמינים קלים בין ההתלקחויות, שהתבטאה ) אך גם כאן לא 0.11+( גבוה יותר Asthma Control Questionnaire-5 score בניקוד לקביעת מובהקות סטטיסטית. P- הוצגו ערכי ה שני המחקרים מראים איפוא שאפילו במטופלים עם אסתמה קבועה קלה ניתן לטפל לפי צורך בלבד לדיכוי התלקחויות באותה היעילות, בהשוואה למטופלים שמקבלים טיפול קבוע בסטרואידים, וזאת למרות שבקבוצה שמטופלת באופן מניעתי, צריכת הסטרואידים יותר בהשוואה למטופלים שמקבלים טיפול לפי צורך בלבד בטיפול 4-6 מגיעה לפי משולב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=