מידע בנושא תמ"ל לשימוש הצוות המקצועי בטיפות חלב

תאריך:
מאת: משרד הבריאות

מטרת דף זה הינה לספק מידע לצוות הרפואי בטיפות החלב על סוגי התמ"ל השונים, להזנת תינוקות בריאים.
נסקרים כאן סוגי התמ"לים הקיימים בשוק הישראלי )נכון לתאריך כתיבתו(, על המאפיינים העיקריים שלהם והתוויות מיוחדות. להמשך קריאה