קול קורא להגשת בקשות למימון הצגת מחקר ברפואת ילדים אמבולטורית בכנס מדעי בין לאומי

תאריך: 25/06/2019

החברה הישראלית לרפואת ילדים אמבולטורית )חיפ"א( החליטה להקצות השנה מלגות מענק לתמיכה
בחוקרים חברי חיפ"א אשר הציגו או יציגו עבודות מחקר בכנס מדעי בין לאומי, כפוסטר או כהצגה בע"פ. להמשך קריאה