תכנות מוקדם בעובר והשלכותיו על בריאות וחולי בעתיד – היבטים תזונתיים

מרצה: פרופ' אריק ריסקין
מנהל יחידת טיפול נמרץ ביילוד, מחלקת יילודים ופגים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה