עם זיהום לא משחקים, 18/09/19 מלון לאונרדו, באר שבע

תאריך: 18/09/2019 - 18/09/2019

לפניכם הזמנות וטופסי רישום למפגש שיתקיים ב- 18/09/19 מלון לאונרדו, באר שבע

INV KIDS Inf_BSheva_18 SEP 2019
Tofes KIDS Inf_BSheva_18 SEP 2029