פרסום משרת רופא אחראי באגף בריאות הציבור עירית ירושלים

מעוניינים צריכים להגיש מועמדות עד יום 11.4.18 בשעה 12:00.

פרטי המכרז   תאור תפקיד רופא אחראי באגף בריאות הציבור, עיריית ירושלים

רופא אחראי אם וילד:  מסמכים נדרשים ותאריך הגשה