חברי הועד

דר′ שמעון ברק
ד"ר שמעון ברק
יו"ר חיפ"א
ד"ר הקטור רוזין
ד"ר הקטור רויזין
חבר ועד וגזבר חיפ"א
ד"ר גרטה בריל
ד"ר גרטה בריל

חברת ועד ויו"ר ועדת מלגות
sreingold
ד"ר סטיבן ריינגולד

חבר ועד ועורך ראשי פדיטון
ד"ר חן שטיין זמיר
ד"ר חן שטיין זמיר

חברת ועד ומזכירה מדעית
ד"ר אלי גזלה
ד"ר אלי גזלה

חבר ועד, נציג חיפ"א בפרוייקט "גושן"
דר′ צימרמן
ד"ר דינה רחל צימרמן

יו"ר ועדת ביקורת ועורכת האתר האינטרנטי
פרופ' יונה אמיתי
חבר ועדת הביקורת
ד"ר מנחם ביתן
חבר ועדת הביקורת
 ד"ר מנואל כץ
ד"ר מנואל כץ

יו"ר חיפ"א לשעבר

כתיבת תגובה