מי אנחנו

החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה הנה איגוד מדעי של ההסתדרות הרפואית בישראל, ומטרתה לקדם את רפואת הילדים הראשונית בקהילה. החברה פועלת במספר מישורים להשגת יעד זה:

  • עריכת כנסים וימי עיון לרופאי ילדים,
  • הפצת ירחון מדעי לחברים,
  • והפעלת אתר תוכן מדעי באינטרנט.

    החברה פועלת לקידום מחקר ברפואת ילדים ראשונית דרך הפעלת רשת המחקר של רופאי הילדים בקהילה.
    כמו כן שוקדת החברה על יצירת מתכונות להוראת סטודנטים ומתמחים ברפואת ילדים במרפאות הראשוניות.

    החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה רואה חשיבות במסגרת תפקידיה להעלאת נושאים שונים למודעות הציבורית. בהקשר זה מעודדת החברה פעולות בתחום הרפואה המונעת, ומשתתפת בדיונים בועדות הכנסת ובפורומים אחרים.