ירחון החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) גיליון 2018-2

4 סקירות Choosing wisely - “ “בחירת בדיקת עזר בחוכמה פרופ' דן מירון, ד"ר סטיבן ריינגולד ENGLISH VERSION הוא עיקרון אתי ראשון ובעל חשיבות ראשונה במעלה ברפואה Primum non nocere Eric Coon .(ethic of beneficence) שעולה לעיתים על חשיבות התרומה של הבדיקה וחב’ בדקו עד כמה רופאים ביצעו “טיפול יתר” בעת טיפול בחוליהם על ידי המלצה על בדיקות אבחון או טיפולים העלולים לגרום לנזק יותר מתרומה. . החוקרים סקרו מחקרים Pediatrics– תוצאות חקירתם מאירות עיניים ומסוכמות במאמר ב מחקרים מהם נבחרו על 143 ועסקו בשימוש יתר ברפואה. בסה”כ נסקרו 2015- שפורסמו ב הרלבנטיים 10 פי החשיבות, האיכות, הטיות בבחירת הבדיקות והאימפקט של המאמרים 10 ביותר שנסקרים במאמר. המחשבה היא שאם נתמקד וניישם את המסקנות של אותם מאמרים נוכל לחסוך מילדים רבים התערבויות בלתי נחוצות. הכריז על American Board of Internal Medicine- במקביל, ובאותה גישה, ה - הקמפיין מונחה על ידי Coon . בדומה לעיקרון של Choosing Wisely Campaign הדאגה בדבר שימוש יתר. מתבסס על רפואה מבוססת עובדות, הפחתת בזבוז Choosing Wisely העיקרון להמלצות ). לקמפיין הצטרפו Causing no harm( משאבים והכי חשוב – אי גרימת נזק למטופלים כשהמטרה הנוכחית היא לשפר את רמת הטיפול בילדים. AAP– איגודים נוספים ובהם ה . www.choosingwisely.org נ מצאות באתר AAP– המלצות ה , דר’ שמעון ברק הציג את נייר 2017 בכנס האיגוד הישראלי לרפואת ילדים בשנת העמדה של האיגוד, המעודד ארגוני רופאי ילדים ללמוד את הלקחים שהפיקו הקולגות האמריקאים. בהצגת הלקחים הנלמדים בארצות הברית אנו מקדישים עמוד אחד ל - בישראל בתקווה שהאיגוד הישראלי לרפואת ילדים ייצר Choosing Wisely campaign את המלצותיו בעניין הפרקטיקה הספציפית בישראל. שלא לצורך כולל שתי המלצות מה - T במאמר זה אנו מתרכזים בקרינת יתר ובביצוע Choosing Wisely campaign 1. Choosing Wisely #4: Neuroimaging (CT, MRI) is not necessary in a child with simple febrile seizure. 2. Choosing Wisely #5: CT scans are not necessary in the routine evaluation of abdominal pain.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=