ירחון החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) גיליון 2018-2

5 לאבחון דלקת תוספתן CT וחב' הציגו את הגישה לפיה "הפחתת שימוש בבדיקת Coon קשורה בתוצא אקויולנטי טוב יותר". הבירור הראשוני של בעיות אחרות מבוצע בדרך כלל על ידי רופא המשפחה או הילדים. להערכת הילדים על ידי רופאים אלו ולהפניותיהם יש אימפקט חשוב על התוצא בחולה. הפניה למלר"ד בגלל פרכוסי חום מגדילה את הסיכון לביצוע בדיקות דימות. כך גם הפניות בגין כאבי בטן בחשד לדלקת תוספתן, בהן דימות לעיתים קרובות מתבקש, אך לדעת המחברים - ראוי שרופאי המלר"ד או המנתח, יכירו (אולטרה-סאונד). US- את יעילות בדיקת ה יחד עם זאת, המחברים מדגישים כי חשוב להבין שהתהליך מתחיל במרפאת רופא הילדים, שמכתיב בהפנייתו את אופי המשך הבדיקות והטיפול במלר''ד. הסיכונים של חשיפה לקרינה ידועים, אך קשים למדידה בפרקטיקה היום יומית. עם זאת, 2013- קיימים בנושא זה מחקרים על פיהם ניתן להעריך את הסיכונים הנובעים מקרינה. ב :CT פירסמו את דירוג הסיכונים של בדיקות JAMA Pediatrics וחב’ בעיתון Miglioretti 11 . בטן/אגן CT הסיכון העתידי המוערך להתפתחות גידול באיבר מוצק לאחר כל בדיקת שנים. ההערכה היא שסיכון עתידי כזה קיים גם לאחר כל 5-9 בבנות בגיל 1/400 הוא חזה-חוליות. CT 22 . בטן או CT בדיקות 0.4-1 /10,000- הסיכון העתידי להתפתחות לאוקמיה מוערך כ של הראש (שיש להעריכו כנזק CT בדיקות 1/5,000 חזה, אך גבוה יותר, עד כדי לראש). אף אם המספרים נראים לכאורה כ"לא מאיימים", הרי שאם לוקחים בחשבון שבארצות של הראש, חזה ובטן בשנה - ההערכה היא CT מיליון בדיקות 4- הברית מבוצעים כ מקרי סרטן. 5,000– שבגינם יתפתחו כ הדרך להפחית את הסיכון בילדים היא על ידי הבטחת טיפול בילדים על ידי מי שהוכשר וחב' ביצעו סקירה בה הראו כיצד בילדים הנבדקים במרכזים של Anderson . והוסמך לכך לשם אבחנת דלקת תוספתן CT של הבטן ולא US- רפואת ילדים, נעשה שימוש רב יותר ב חדה. הפוך מכך מתרחש בבתי חולים כלליים. 8- ילדים, הושוו שיטות הדימות ב 1,448 שנים בעיר אחת על 3 במחקר שבוצע במשך בוצעו רק CT מרכזים רפואיים כלליים לאילו שבוצעו בבית החולים לילדים. בדיקות מאידך US בבתי חולים כלליים, בדיקות 75%- בבית חולים לילדים בהשוואה ל 23%- ב בלבד בבתי חולים כלליים. 20%- בבית החולים לילדים בהשוואה ל 75%– בוצעו ב CT- מבנה הטיפול בילדים בישראל שונה מזה שבארצות הברית ובמקביל כך גם השימוש ב בילדים. שימוש במכשירים מופחתי קרינה הוא מעודד ומבטיח. למרות זאת עלינו להמשיך ולפעול בהתמדה לשם הפחתת הנזקים מבדיקות שבהן ילדים עלולים להיחשף לקרינה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=