חיסונים נגד חצבת לילדים מגיל 6 חודשים עד 5 שנים הנוסעים לחו"ל

הנחיות משרד הבריאות בטפסים המצורפים:

חיסונים נגד חצבת לילדים מגיל 6 חודשים עד 5 שנים הנוסעים לחוץ לארץ

ביטול הנחיות זמניות בנושא מתן חיסונים נגד חצבת ליוצאים לאירופה, 18.9.17