המלצות הועדה מטעם האיגוד לרפואת ילדים לבחינת ההתוויות בישראל לחיסון הפסיבי ("Palivizumab ("Synagis כנגד: Respiratory Syncytial Virus

שנת פרסום ראשונה: דצמבר 2014
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

כתיבת תגובה