המלצות איגוד רופאי הילדים לזמן מסך בילדים בגילאי הגן ובית הספר.

שנת פרסום ראשונה: נובמבר 2014
שנת עדכון: נובמבר 2015
מפרסם: האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

כתיבת תגובה