המועצה הלאומית לפדיאטריה

המועצה הלאומית לפדיאטריה ובריאות הילד פועלת מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומהווה את הגוף המייעץ למשרד הבריאות בכל הנוגע למדיניות בריאות וניהול מערכת הבריאות בסוגיות של רפואת הילדים בישראל.

במועצה יושבים אנשי משרד הבריאות, נציגי קופות החולים, האיגוד לרפואת ילדים, חיפ"א, רופאי ילדים בכירים, הסיעוד בבריאות הציבור, וגופים נוספים. יו"ר המועצה – פרופ' יהודה דנון.

בסיכום עם יו"ר המועצה, אנו מציגים באתר מספר נושאים שנדונו במועצה.

בישיבת המועצה ב-3 בפברואר 2011 הציגה המועצה הלאומית לשלום הילד את עיקרי הדו"ח השנתי שלה שפורסמו בשנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל 2010"
המצגת מציגה את עקרי הדו"ח. זהו דו"ח לאומי חשוב ביותר המסכם היבטים רבים של חיי הילדים בישראל: דמוגרפיה, רווחה, בריאות, חינוך ועוד. לצפיה במצגת לחצו כאן

בברכה
פרופ' יונה אמיתי


בריאות שיניים בקרב ילדים בני 5 בשירות הדנטלי לתלמיד, 2007

כתיבת תגובה