האבחנה והטיפול בכאבי ראש בילדים

שנת פרסום ראשונה: 2017
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והאיגוד הישראלי לנוירולוגיה ילדים (אינ"ה)

מחברים:
ד"ר יעקב גניזי, ד"ר עובד דניאל, ד"ר אילת הלוי,
ד"ר שרית רביד, ד"ר זוהר שטיינברג, ד"ר מיטשל שערץ
בשם:
האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
האיגוד הישראלי לנוירולוגיה ילדים (אינ"ה)

כתיבת תגובה